Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

28.09.2023

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenie organizacji ewakuacji

27.09.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach - kontrola kompleksowa zgodnie z harmonogramem kontroli na 2023

8.09.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach - kontrola sprawdzająca realizację decyzji NS/HDM.9022.1.39(2).2023

21.04.2023

Protokół kontroli - w zakresie zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

24.03.2023

Państwowy Powiatowt Inspektor Sanitarny w Gliwicach - kontrola doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły, internatu

1.03.2023

 Protokół kontroli doraźnej - zapewnieni uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki

10.10.2022

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenie organizacji ewakuacji

9.06.2022

Protokół kontroli doraźnej  -godność z przepisami prawa sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły

10.05.2022

Protokół kontroli ZUS  z dnia 10.05.2022

20.08.2021

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  Kontrola planowa dotycząca oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2021/2021

15.07.2014

Wynik kontroli UKS

28.03.2012

Protokół kontroli : Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

21.12.2009

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

19.05.2008

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

15.01.2009

Arkusz kontroli: Realizacja wybranych zadań statutowych przez placówkę - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

13.03.2012

Protokół kontroli w zakresie organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych

3.12.2010

Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego projektów SPO RZL 2004-2006

9.12.2008

Protokół z wykonania prac audytowych w szkole : Zasadznicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

7.10.2011

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny -  Protokół kontroli sanitarnej - Stołówka Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych

9.09.2010

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych

28.03.2007

Protokół kontroli stanu sprawności technicznej obiektu

22.11.2017

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenie organizacji ewakuacji

6.10.2017

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenie organizacji ewakuacji

28.09.2017

Kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu

11.06.2013

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Protokół - ocena stanu sanitarnego szkoły

17.12.2015

Kontrola w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami

13.10.2015

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej  Schronisko Młodzieżowe Ślązaczek

13.10.2015

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej Internat

10.04.2017

Ocena stanu sanitarnego internatu

03.2016

Protokół kontroli ZUS

05.04.2013

Protokół kontroli sprawdzającej  przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

12.2015

Kontrola sanitarno-techniczna obiektu

05.2016

Przestrzeganie prawa oświatowego dotyczącego warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

01.2019

WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ "Zarządzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi"

12.2019

Zgodność oferty  kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

11.2019

Przestrzeganie zasad przeprowadzania egzaminów w zakresie prawidłowości organizacji części ustnej egzaminu maturalnego

10.2019

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście sprawdzenia organizacji ewakuacji w obiekcie