Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

01.2019

WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ "Zarządzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi" Raport_z_ewaluacji

12.2019

Zgodność oferty  kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego DOC041219-002

11.2019

Przestrzeganie zasad przeprowadzania egzaminów w zakresie prawidłowości organizacji części ustnej egzaminu maturalnego DOC191119-002

10.2019

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych DOC151019-007