Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

20.08.2021

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli - Kontrola planowa dotycząca oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2021/2021

15.07.2014

28.03.2012

Protokół kontroli : Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

21.12.2009

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

19.05.2008

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

15.01.2009

Arkusz kontroli: Realizacja wybranych zadań statutowych przez placówkę - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

13.03.2012

Protokół kontroli w zakresie organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych

3.12.2010

Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego projektów SPO RZL 2004-2006

9.12.2008

Protokół z wykonania prac audytowych w szkole : Zasadznicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

7.10.2011

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny -  Protokół kontroli sanitarnej - Stołówka Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych

9.09.2010

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych

28.03.2007

22.11.2017

6.10.2017

28.09.2017

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Protokół kontroli sanitarnej -  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

11.06.2013

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej -  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

17.12.2015

13.10.2015

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Protokół kontroli sanitarnej - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

13.10.2015

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Schronisko Młodzieżowe Ślązaczek

10.04.2017

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sanitarnej - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych

25.02.20.2016-10.03.2016

05.04.2013

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Protokół kontroli sprawdzającej

01.12.2015

30.05.2016

01.2019

WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ "Zarządzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi" Raport_z_ewaluacji

12.2019

Zgodność oferty  kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego DOC041219-002

11.2019

Przestrzeganie zasad przeprowadzania egzaminów w zakresie prawidłowości organizacji części ustnej egzaminu maturalnego DOC191119-002

10.2019

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych DOC151019-007