Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsti.bip2.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsti.bip.gliwice.eu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-16

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-01-24

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsti.bip2.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daniel Kuśka, adres poczty elektronicznej d.kuska@zsti.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 230 68 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsti.bip2.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsti.bip2.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, budynek przy ulicy Chorzowskiej 5

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

 • Od ulicy Chorzowskiej – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. W holu drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście. Z poziomu holu na parter budynku jest zjazd dla osób niepełnosprawnych do wnętrza budynku.
 • Budynek posiada 4 wejścia ewakuacyjne:
  • brama nr 2 (obok wejścia głównego) od ulicy Chorzowskiej – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • bramy nr 3 i 4 (od strony budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego) – nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • brama nr 5 (od strony internatu przy ul. Krakusa ) – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • drzwi wejściowe do szatni szkolnej (od strony ul. Krakusa) – przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak podjazdu – skarpa ziemna).
 • Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku szkoły, jest dostępne bez barier architektonicznych. Kontrole na portierni pełnią pracownicy ochrony (firma zewnętrzna). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik ochrony portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Chorzowskiej 5, tel. 32/230-68-31 wew. 18.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę na portierni szkoły.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przed wejściem głównym od strony ul. Chorzowskiej zapewniono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” (II piętro) w budynku przy ulicy Krakusa 16.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
 • Dla budynku dostępnych jest pięć wejść od ul. Krakusa 16. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i umożliwia dostęp do budynku osobom o ograniczonej niepełnosprawności, natomiast cztery pozostałe pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych bez możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek posiada również dodatkowe wejście dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych od strony ul. Krakusa.
 • Wejście główne od ulicy Krakusa 16 – drzwi pierwsze i drugie w holu otwierane ręcznie, natomiast drzwi trzecie otwierane i zamykane na elektromagnes, wszystkie drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do wnętrza budynku.
 • Informacja główna w recepcji internatu. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku internatu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Kontrole pełnią pracownicy recepcji.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku są dwie windy, w tym jedna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obsługujące parter i piętra od 1 do 5. Windy nie dojeżdżają na poziom szóstego piętra. Schody w budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na drugim, czwartym i piątym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia mieszkalne i użytkowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik recepcji znajdującej się przy wejściu głównym od strony ul. Krakusa 16, tel. 32/230-68-31 wew. 62.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji pełniącego służbę oraz wychowawców na I, III, IV, V piętrze, psychologa na VI oraz pracowników administracji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”) na II piętrze.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z regulaminem internatu i SSM „Ślązaczek” do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt (oprócz psa asystującego i psa przewodnika).

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Termin przeglądu i aktualizacji: 24.01.2024 r.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBIP
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:09:15
Informację wprowadził do BIPJanusz Magiera
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:09:15
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 10:04:21
2Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 10:04:24
3Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 10:04:42
4Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 10:05:14
5Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:19:21
6Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2021-03-26 11:21:04
7Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2021-03-26 11:25:19
8Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2021-04-07 11:22:05
9Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2022-03-23 11:24:13
10Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2022-03-24 17:34:33
11Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2022-04-01 09:53:39
12Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2023-01-03 14:36:29
13Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2023-07-10 08:26:07
14Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2024-01-24 11:42:48
15Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2024-01-24 12:03:30