oznaczenie sprawy ZSTI.26.1.2018
 
Zamawiający:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 541 039,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu "Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu - etap V"


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
INTERAUT
Sławomir Kowalczyk
ul. Słowackiego 4  41-400 Mysłowice
702 803,33 
Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
PUMART
Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 25   44-217 Rybnik
553 887,34 
Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 3
INFOPOLGAZ Marlena Handel - Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom
 825 188,89
Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 4
Zakład Elektryczny
ELKO
Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10   44-100 Gliwice
 503 936,20
Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5
EL-RAF Sp. z o.o.
Nieznanice
u. Sobieskiego 44a   42-270 Kłomnice
 756 996,12
Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Wiesława Trzop
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)