Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach  
 
 
ZSTI.26.1.2018 Gliwice,  29-03-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu "Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu - etap V"


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Jaki materiał przyjąć do wyceny w poz. 1.3.9.1 przedmiaru branży elektrycznej ponieważ nie wynika z opisu.
Odpowiedź:
W pozycji występuje szafka PT0 dla poziomu parteru na rys. E25.

Pytanie nr 2:
Jaki materiał przyjąć do wyceny w poz. 1.4.5.3 przedmiaru branży elektrycznej ponieważ nie wynika z opisu.
Odpowiedź:
Szafka TTP piwnicy w poz. 1.4.5.3 oraz w pozycji 1.3.7.3 – szafka TTP0 parteru, zgodnie z rysunkiem E23.

Pytanie nr 3:
W poz. 70 zestawienia materiałów do przedmiaru branży elektrycznej wyszczególniona jest "szafka PT2" jednak w projekcie nie ma informacji na temat tego materiału, proszę zatem o określenie specyfikacji "szafki PT2" oraz informacje, której pozycji w przedmiarze dotyczy ten materiał.
Odpowiedź:
Nazwę szafki w przedmiarze omyłkowo wpisano jako PT2 należy zmienić na PT0-szafka telewizyjna parteru zgodnie z rys. E25.

Pytanie nr 4:
W poz. 15 zestawienia materiałów do przedmiaru branży elektrycznej wyszczególnione jest 9 szt kamer wewnętrznych IP, podczas gdy w poz. 1.4.7.4 przedmiaru jest wyszczególnionych 4 szt.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć ilości kamer zgodnie z rysunkami E16, E17 – parter 2szt. kamery zewnętrzne , 5 szt. wewnętrznych, piwnica 5 szt kamer wewnętrznych. W przedmiarze omyłkowo wpisano ilości należy przyjść następujące ilości:
poz.1.3.5.4 – 7 szt. (2x zewnętrzna. 5x wewnętrzna)
poz. 1.3.5.5 – 7 linii
poz. 1.4.7.4 – 5 szt.
poz. 1.4.7.5 – 5 linii.
 
  Z poważaniem

Janusz Magiera

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
ul. Chorzowska 5
44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 32/230-68-31
fax +48 32 32/230-68-31
sekretariat@zsti.gliwice.eu