ZSTI.26.4.2023
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu 2024r. 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: dostawy Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
21-11-2023 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 02-01-2024 r.
Nr zawartej umowy:
Pakiet nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych ZSTI/11/01/2024, Pakiet nr 2 - dostawa nabiału ZSTI/12/01/2024, Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu ZSTI/13/01/2024, Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa ZSTI/14/01/2024, Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców ZSTI/15/01/2024, Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb ZSTI/16/01/2024
Wybrany wykonawca (nazwa):
 Pakiet nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA, ŻOŁNIERSKA 20/A, 62-800 KALISZ Pakiet nr 2 - dostawa nabiału SEMI SP. Z O. O., GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 6A, 44-121 GLIWICE Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA,, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24, 44-348 SKRZYSZÓW Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa FIRMA SŁOWIK ADAM WIŚNIOWSKI, KSIĘDZA KOZIEŁKA 60, 44-190 KNURÓW Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAMEX SURMAŃSKI DAMIAN, WSPÓLNA 12, 42-690 BRYNEK Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb AB FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELCZA 3, 98-275 BRZEŹNIO

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

11-01-2024 r., nr ogłoszenia 2023/BZP 00501703/01
Wartość zawartej umowy
netto: 84 335,90 zł - Pakiet nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych; 103 775,30  zł - Pakiet nr 2 - dostawa nabiału; 183 734,00  zł - Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu; 93 640,00  zł - Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa; 96 423,00 - Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców; 66 829,00 - Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb;
brutto: 
85 183,40 zł - Pakiet nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych; 103 775,30  zł - Pakiet nr 2 - dostawa nabiału; 183 734,00  zł - Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu; 93 640,00 zł - Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa;96 423,00 - Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców; 66 829,00 - Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb;
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Anna Woroch
 
(osoba sporządzająca)