oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r. - dostawa artykułów ogólnospożywczych"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowePOLARISMałgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
0,00
0,00
0,00
2.
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, M. Karkut i Wspólnicy - sp.j.,
ul. Składowa 11 , 41-902 Bytom
0,00
0,00
0,00

kierownik gospodarczy

15-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

15-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)