oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2022

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach  
 

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r. - dostawa artykułów ogólnospożywczych

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 61 713,19 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Wiesława Trzop ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)