oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach  
 

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 465 103,76 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi:

Numer części
Nazwa części
Kwota brutto (zł) 1  Dostawa artykułów ogólnospożywczych 61 713,19 2 Dostawa nabiału 105 851,97 3 Dostawa mięsa, wędlin i drobiu 116 846,73 4 Dostawa pieczywa 63 068,86 5 Dostawa warzyw i owoców 87 210,20 6 Dostawa mrozonych warzyw, owoców i ryb 30 412,81

 

 
................................................................................
 
Wiesława Trzop ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)