Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022
 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14-11-2022

W ogłoszeniu jest:

 

Termin związania ofertą: 21.12.2023r.

 

W ogłoszeniu powinno być:

 

Termin związania ofertą:

21.12.2022r.

 

 

kierownik gospodarczy
 
16-11-2022 r.  Wiesława Trzop
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor ZSTI
 
16-11-2022 r.  Janusz Magiera
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej