oznaczenie sprawy: ZSTI.26.3.2021

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach  
 

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (2)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 178 700,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Wiesława Trzop ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)