oznaczenie sprawy ZSTI.26.4.2021
 
Zamawiający:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2022r. Pakiet nr 4: Dostawa pieczywa
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
Firma "SŁOWIK" Adam Wiśniowski
ul. Ks.A.Koziełka 60  44-190 Knurów
112 390,00
 
Wiesława Trzop ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)