oznaczenie sprawy: ZSTI.26.4.2021

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach  
 

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2022r.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 646 272,67 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi:

Numer części
Nazwa części
Kwota brutto (zł) 1  Pakiet nr 1: Dostawa artykułów ogólnospożywczych: 70 681,90 2 Pakiet nr 2: Dostawa nabiału 152 517,44 3 Pakiet nr 3: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu 153 720,95 4 Pakiet nr 4: Dostawa pieczywa 108 132,90 5 Pakiet nr 5: Dostawa świeżych warzyw i owoców 119 744,48 6 Pakiet nr 6: Dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb 41 475,00

 

 
................................................................................
 
Wiesława Trzop ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)