Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach       ZSTI.26.2.2021 Gliwice,  02-11-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
"W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym , zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF ("Shape The Future"), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?"

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający akceptuje i dopuszcza w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education.
 
 
Kopia aa.

 
  Z poważaniem Janusz Magiera Dyrektor Jednostki
 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach ul. Chorzowska 5 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 230-68-31 fax +48 32 230-68-31 sekretariat@zsti.gliwice.eu